šarangė

šarangė
šarañgė sf. (2) BzF181, NdŽ, ms.: Šarañgė varangė po suolu susirangė (susrangė Mrk) (šuo) Varn, Jnš. Šarañgė varangė po suolu susirangė (pasirangė , Ldvn) (kulbė) Al.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sarangė — sf. ms.: Sarangė varangė po suolu susirangė (šuo) LTR(Rk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Nemesis (band) — Nemesis ( 네미시스 ) Origin South Korea Genres Korean rock Years active 2001–Present Labels Sony BMG Website …   Wikipedia

  • marangis — 2 marañgis, ė smob. (2) kas suglamžytas, surangytas: Aš nesirišu šituom skepetaite: tokia marañgė Lzd. ^ Šarangė marangė po suolu susirangė (šuo) Al, Alv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaškys — ×palaškỹs sm. (3b) vieta po laška, palovis: Kap duosiu lazda, tai net palaškiñ pasrangysi! Vrn. ^ Šarangė marangė palaškiñ pasrangė (šuo) Vrn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rangė — rañgė sf. (2) 1. MLTEI521 iš kaspinų surangytas moterų galvos papuošalas: XIX a. pabaigoje merginų ir moterų galvos danga suvienodėjo: galionus ir iš kaspinų sulankstytas ranges pakeitė skarelės rš. Pasipuošk galvą range Šlv. 2. ms.: Šarangė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suolas — sm. (3) K, KBII54, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Trk, Knt, Btg, Šd, Jnšk, Trgn, Aps, Jrb, Plv, Sn, suolas (1), suõlas (4); SD130, Q67, R, MŽ, Sut, I, M, L, Rtr 1. MP119, Kal, Šv, Pls, Švnč, Mlt, Pn ilgas sėdimas baldas: Lentas an kuolų prikala – ir suolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surangyti — 1 surangyti tr. 1. K, DŽ, Lp sulankstyti, suringuoti: Surangyk šitą audeklą Vlk. Nemoki surangyti vadelių Sdb. Tai ne dešrelės – aš pamačiau: virvės surangytos ir pakabintos besančios Tat. ^ Mano tėvo juostos niekas nesurango (kelias) Rš. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varangė — varañgė sf. (2) Š(Srj), NdŽ ms.: Šarangė varañgė po suolu pasirangė (šuo) Alvt. Starangė varañgė po suolu susrangė (šuo) Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šerangė — šerañgė sf. (2); Jrg žr. šarangė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štarangė — 2 štarañgė sf. (2) žr. šarangė: ^ Štarañgė varangė po suolu pasirangė (trinka malkoms kapoti) Ss …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”